Ban Cố Vấn - TTƯT Phạm Hòa Lan
Đại tá, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan - Nguyên Chủ nhiệm khoa Nghiên cứu thuốc trang thiết bị y tế cục Quân y – Bộ Quốc Phòng.
Đại tá Phạm Hòa Lan sinh năm 1942 có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu thuốc, đặc biệt có nhiều thế mạnh trong lĩnh vực Đông y.
Dành cả cuộc đời cho nền y học nước nhà, sau hơn 40 năm cống hiến ông được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm khoa Nghiên cứu thuốc, Trang thiết bị Y tế – Cục Quân y – Bộ Quốc Phòng. Ngày 14 tháng 02 năm 2012, ông vinh dự nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng theo Quyết định Số: 183/QĐ-CTN.