GIỚI THIỆU CÁC ĐIỀU KHOẢN

 • Các Điều khoản Sử dụng Trang web này (cùng với các tài liệu được đề cập trong đó) (‘Điều khoản’) giải thích cách bạn có thể sử dụng trang web camnangungthu.com.vn  của chúng tôi, các trang web và ứng dụng liên quan
 • Việc sử dụng Trang web bao gồm truy cập, duyệt, đăng bài, liên kết đến hoặc đăng ký sử dụng trang web của chúng tôi. 
 • Trang web này không phù hợp với người dùng dưới 18 tuổi. Bạn không nên sử dụng Trang web nếu bạn dưới 18 tuổi.
 • Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi bạn bắt đầu sử dụng Trang web. 
 • Việc truy cập và sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản này và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý hoặc chấp nhận bất kỳ Điều khoản nào trong số này, bạn nên ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức. 
 • Nếu bạn muốn các Điều khoản này ở định dạng khác (ví dụ: âm thanh, bản in lớn, chữ nổi), vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ nêu dưới đây.
 • Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản này theo thời gian. 

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI 

CẨM NANG UNG THƯ – Kênh chia sẻ kiến thức về ung thư

 •  Địa chỉ: Biệt thự Lô U16-L12, Khu Đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
 •  Hotline: 0325 015 551
 •  Website: Camnangungthu.com.vn
 •  Email: cskh@camnangungthu.com.vn

VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB

 • Trang web này chỉ dành cho mục đích sử dụng phi thương mại của bạn. Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trên trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không xin phép chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi (nếu có). Bạn có thể truy xuất và hiển thị nội dung trên màn hình máy tính theo giấy phép của bạn. 
 • Ngoài mục đích sử dụng cá nhân riêng tư, bạn không được tải xuống hoặc sao chép, lưu trữ trong bất kỳ phương tiện nào (bao gồm bất kỳ trang web nào khác), phân phối, truyền tải, truyền lại, sửa đổi, hiển thị công khai hoặc sử dụng cho mục đích thương mại hoặc kinh doanh của bất kỳ phần nào của Trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bằng cách truy cập vào Trang web, bạn đồng ý không sử dụng nội dung cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc không chính đáng nào. 
 • Nếu bạn muốn tìm kiếm sự đồng ý của chúng tôi để xuất bản lại hoặc phân phối lại nội dung Trang web, vui lòng liên hệ với cskh@camnangungthu.com.vn. Bất kỳ mục đích sử dụng nào hoặc các bản sao của bất kỳ phần nào của Trang web và URL camnangungthu.com.vn phải bao gồm trích dẫn thư mục thông thường, bao gồm ghi nhận tác giả, ngày tháng và tiêu đề bài báo. 
 • Với điều kiện là bạn sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ Chính sách bảo mật được chấp nhận của chúng tôi và đồng ý không:
  • Lạm dụng hoặc tấn công Trang web của chúng tôi bằng cách cố ý đưa vi rút hoặc bất kỳ tài liệu nào khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ (chẳng hạn như tấn công từ chối dịch vụ)
  • Cố gắng truy cập trái phép vào Trang web của chúng tôi, máy chủ lưu trữ Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web của chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể ngăn chặn hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Trang web mà không cần cảnh báo trước nếu bạn không tuân thủ bất kỳ phần nào của Điều khoản này, bất kỳ điều khoản hoặc chính sách nào mà chúng đề cập đến hoặc bất kỳ luật hiện hành nào. 
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, sẽ luôn khả dụng hoặc không bị gián đoạn. Quyền truy cập vào trang web của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở ‘nguyên trạng’. Chúng tôi có thể tạm ngừng, thu hồi, ngừng hoặc thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu vì bất kỳ lý do gì mà trang web của chúng tôi không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. 
 • Bạn có trách nhiệm thực hiện mọi sắp xếp cần thiết để bạn có thể truy cập vào Trang web. 
 • Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Trang web thông qua kết nối internet của bạn đều nhận thức được các Điều khoản này cũng như các điều khoản và điều kiện hiện hành khác và họ tuân thủ các Điều khoản này. 

TRUY CẬP NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VÀ BẢO MẬT MẬT KHẨU

 • Các Điều khon và Điều kiện Đăng ký của chúng tôi áp dụng cho việc bạn truy cập vào tất cả nội dung Trang web mà bạn trả phí đăng ký hoặc được cấp quyền truy cập đăng ký. 
 • Việc sử dụng Trang web có thể yêu cầu đăng ký, đặc biệt là để truy cập các khu vực hạn chế của Trang web. Người dùng dưới 18 tuổi sẽ không được phép đăng ký.
 • Chúng tôi không có nghĩa vụ cho phép bất kỳ ai đăng ký với Trang web và chúng tôi có thể từ chối, chấm dứt hoặc tạm ngừng đăng ký cho bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào.
 • Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu của bạn và mọi chi tiết tài khoản khác được giữ an toàn và bí mật. Bạn không được tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba nào. 
 • Nếu chúng tôi có lý do để tin rằng có khả năng xảy ra vi phạm bảo mật hoặc sử dụng sai Trang web thông qua tài khoản của bạn hoặc việc sử dụng mật khẩu của bạn, chúng tôi có thể thông báo cho bạn và yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn .
 • Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi như một phần của quá trình đăng ký sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật của chúng tôi
 • Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu tên người dùng nào, dù do bạn chọn hay do chúng tôi cấp phát, vào bất kỳ lúc nào. 
 • Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ ai khác ngoài bạn biết mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi theo địa chỉ cskh@camnangungthu.com.vn

BẢN QUYỀN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC 

 • Trang web này và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ nội dung hoặc thông tin hoặc tài liệu nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, ảnh chụp, âm thanh, video hoặc nội dung đa phương tiện khác, đồ họa và phần mềm) cho dù được gửi đến hoặc có thể truy cập từ Trang web thuộc sở hữu của chúng tôi, người cấp phép của chúng tôi hoặc cả hai (nếu có). Quyền sở hữu trí tuệ có nghĩa là các quyền như: bản quyền, nhãn hiệu thương mại, tên miền, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, bằng sáng chế và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác dưới bất kỳ hình thức nào cho dù chúng đã được đăng ký hay chưa đăng ký (bất kỳ nơi nào trên thế giới).
 • Chúng tôi và các nhà cấp phép của chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền của chúng tôi và của họ đối với tất cả các tài sản trí tuệ đó. Ví dụ, điều này có nghĩa là chúng tôi và họ vẫn là chủ sở hữu của chúng và tự do sử dụng chúng khi chúng tôi và họ thấy phù hợp. 
 • Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này cấp cho bạn bất kỳ quyền hợp pháp nào trong Trang web ngoài khi cần thiết để cho phép bạn truy cập Trang web. Bạn đồng ý không điều chỉnh hoặc xóa bất kỳ thông báo nào có trên Trang web (bao gồm mọi thông báo về sở hữu trí tuệ) và cụ thể là trong bất kỳ quyền kỹ thuật số hoặc công nghệ bảo mật nào khác được nhúng hoặc có trong Trang web. 
 • Bạn đồng ý không thiết kế ngược hoặc dịch ngược bất kỳ phần nào của Trang web. 

NỘI DUNG XÂM PHẠM

 • Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để:
  • Xóa các tài khoản đang được sử dụng theo cách không phù hợp hoặc vi phạm các Điều khoản này
  • Xác định và xóa bất kỳ nội dung nào không phù hợp, phỉ báng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi

Khi chúng tôi được thông báo, nhưng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan.

 • Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào được phân phối hoặc xuất bản bởi Trang web là không phù hợp, phỉ báng hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bạn nên liên hệ với chúng tôi ngay lập tức bằng các chi tiết liên hệ ở cuối trang này.

QUYỀN RIÊNG TƯ 

Quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Trong đó giải thích thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập từ bạn, cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ thông tin đó, các quyền của bạn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn và cách liên hệ với chúng tôi và các cơ quan giám sát trong trường hợp bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

LIÊN KẾT

Bạn có thể tạo các liên kết web đến nội dung Trang web, nhưng chúng tôi có quyền rút lại sự cho phép đó mà không cần giải thích hoặc thông báo nếu theo phán đoán của chúng tôi, việc sử dụng các liên kết đó là quá mức hoặc không phù hợp. Bất kỳ trang hoặc tệp nào phải được mở trong cửa sổ trình duyệt mới với URL được hiển thị. 

Trang web có thể chứa các siêu liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web của bên thứ ba. Bất kỳ siêu liên kết hoặc tài liệu tham khảo nào chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thông tin nào có trong chúng. Việc hiển thị bất kỳ siêu liên kết nào và tham chiếu đến bất kỳ trang web nào của bên thứ ba không có nghĩa là chúng tôi xác nhận trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó. Việc bạn sử dụng trang web của bên thứ ba có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện của trang web bên thứ ba đó. 

NGHĨA VỤ VÀ HẠN CHẾ TƯƠNG TÁC 

Phần này áp dụng cho các yếu tố tương tác của Trang web. 

 • Bạn đồng ý không đăng bất kỳ nội dung nào phỉ báng bất kỳ người nào hoặc quan điểm của họ, hoặc có thể bị cho là khiêu dâm, bôi nhọ, theo một cách nào đó là bất hợp pháp (ví dụ: kích động thù địch chủng tộc hoặc tôn giáo), thô lỗ, lạm dụng hoặc xúc phạm hoặc cấu thành một quảng cáo. 
 • Bạn đồng ý rằng bạn sẽ đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn đã đưa vào hồ sơ của mình để có quyền truy cập vào các phần tương tác của Trang web là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ. 
 • Ngoài bất kỳ thông tin cá nhân nào sẽ được xử lý theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi , chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin được cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web sẽ được giữ bí mật và chúng tôi có thể sử dụng nó trên cơ sở không hạn chế và miễn phí như chúng tôi thấy phù hợp.
 • Bạn chấp nhận rằng một khi bình luận của bạn đã được đăng, bạn sẽ không xóa nó trừ khi chúng tôi đồng ý. Điều này là để duy trì tính toàn vẹn của các cuộc thảo luận vì ai đó có thể trả lời bài đăng của bạn và việc xóa bài đăng đó có thể khiến câu trả lời đó trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa tên thật của bạn khỏi một bình luận để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ ẩn danh tên của bạn hoặc xóa bình luận theo quyết định của chúng tôi. 
 • Bạn chấp nhận rằng chúng tôi có quyền xóa khỏi Trang web bất kỳ bài đăng nào bạn thực hiện trái với các Điều khoản này hoặc chúng tôi buộc phải xóa vì lý do pháp lý. 
 • Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ gửi bản gốc và sẽ không bao gồm bất kỳ điều gì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào khác. 
 • Bạn đồng ý rằng nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi có thể chấm dứt quyền tương tác của bạn. 
 • Trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng Trang web được bảo mật, chúng tôi không chủ động giám sát hoặc kiểm tra xem thông tin được cung cấp cho chúng tôi qua Trang web là bí mật, nhạy cảm về mặt thương mại hoặc có giá trị.

ĐỘ CHÍNH XÁC THÔNG TIN

 • Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng Trang web là chính xác, cập nhật và không có lỗi. Chúng tôi không thể cam kết rằng Trang web sẽ phù hợp cho bất kỳ mục đích nào. 
 • Nội dung trên trang web chỉ được cung cấp cho thông tin chung. Nó không nhằm mục đích đưa ra những lời khuyên mà bạn nên dựa vào. Bạn phải nhận được lời khuyên của chuyên gia trước khi thực hiện hoặc từ chối bất kỳ hành động nào dựa trên nội dung trên Trang web. 
 • Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng Trang web luôn có sẵn để bạn sử dụng, nhưng chúng tôi không cam kết rằng Trang web luôn sẵn sàng hoạt động cũng như không hứa hẹn việc bạn sử dụng Trang web không bị gián đoạn.

LỖI TRUY CẬP 

 • Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web của chúng tôi sẽ an toàn hoặc không có lỗi hoặc vi rút. 
 • Bạn chịu trách nhiệm định cấu hình công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của mình để truy cập Trang web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm chống vi-rút của riêng mình. 
 • Bạn không được sử dụng sai Trang web của chúng tôi bằng cách cố ý đưa vi rút hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào Trang web, máy chủ lưu trữ trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công Trang web của chúng tôi thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức. 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

 • Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện, bảo đảm, tuyên bố hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng cho trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, dù rõ ràng hay ngụ ý. 
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn nếu không tuân thủ các Điều khoản này