Cảm ơn bạn đã xem Chính sách bảo mật của chúng tôi: Cẩm Nang Ung Thư – Kênh chia sẻ thông tin kiến thức về ung thư

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách của chúng tôi là bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng nó theo Chính sách bảo mật này. Chính sách Bảo mật này chỉ điều chỉnh việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin được thu thập thông qua Trang web này.

CHẤP NHẬN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật này. Chúng tôi muốn bạn hiểu những dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi; cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó; và liệu chúng tôi có chia sẻ dữ liệu đó với người khác hay không và với ai. Việc sử dụng Trang web của chúng tôi là tự nguyện và bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn:

(i) Xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách Bảo mật này;

(ii) Đồng ý rằng việc bạn truy cập và sử dụng Trang web phải tuân theo Chính sách Bảo mật và Điều khoản Sử dụng;

(iii) Sự đồng ý của chúng tôi đối với việc chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân và phi cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, được cập nhật hoặc sửa đổi theo thời gian. Tại mọi thời điểm, chúng tôi có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm cả thông tin nhận dạng cá nhân, để tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu của chính phủ;

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN

Khi bạn sử dụng Trang web, một số loại dữ liệu có thể được thu thập từ bạn, bao gồm:

  • Thông tin phi cá nhân; 
  • Thông tin cá nhân. Một số loại dữ liệu cụ thể KHÔNG được thu thập, bao gồm cả thông tin cá nhân của trẻ em.

Thông tin Phi cá nhân

Chúng tôi tự động thu thập một số dữ liệu ẩn danh liên quan đến việc sử dụng Trang web. Dữ liệu ẩn danh mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm thông tin như:

  • Tên miền Internet bạn đã sử dụng để truy cập Internet;
  • Địa chỉ IP của bạn và nếu có, địa chỉ IP của trang web mà từ đó bạn đã liên kết với Trang web của chúng tôi;
  • Ngày và giờ bạn truy cập Trang web của chúng tôi;
  • Loại trình duyệt web bạn đang sử dụng; 
  • Các trang bạn đã truy cập.

Thông tin này (“Thông tin phi cá nhân”) không tự nhận dạng cá nhân người dùng hoặc kết hợp với thông tin khác. Chúng tôi sử dụng Thông tin Phi Cá nhân này để theo dõi tính hiệu quả của Trang web và xem xét các thay đổi tiềm năng nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng. Thông tin Phi Cá nhân có thể được thu thập thông qua cookie. Để biết thêm thông tin chi tiết về cookie, vui lòng tham khảo phần “Sử dụng Cookie” bên dưới.

Thông tin nhận dạng cá nhân nói chung

Nếu bạn muốn đặt hàng các sản phẩm và thuốc theo toa hoặc không kê đơn bằng Trang web của chúng tôi trong phạm vi có sẵn, quy trình đăng ký của chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một lượng giới hạn thông tin cá nhân, liên quan đến sức khỏe. Thông tin này là cần thiết để bạn sử dụng Trang web của chúng tôi để truy cập các chức năng đó, hoặc để nhận được dịch vụ khách hàng cá nhân hóa mà chúng tôi không thể cung cấp cho người dùng ẩn danh. Các danh mục thông tin nhận dạng cá nhân bao gồm: tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh(nếu thích hợp)

Thông tin sức khỏe được bảo vệ

Một số PII nhất định được thu thập, chẳng hạn như số đơn thuốc của bạn, cũng có thể được coi là Thông tin Y tế được Bảo vệ (“PHI”). PHI là thông tin có thể nhận dạng bạn và liên quan đến tình trạng hoặc sức khỏe thể chất hoặc tinh thần trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của bạn và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan. Thông tin bổ sung liên quan đến PHI, bao gồm việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ PHI của bạn, và các quyền thông tin sức khỏe của bạn, được cung cấp trong Thông báo về Thực tiễn Quyền riêng tư của chúng tôi.

Không có thông tin cá nhân từ trẻ em

Trẻ em không được phép sử dụng Trang web và chúng tôi yêu cầu trẻ em dưới 13 tuổi không được gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào lên trang web. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Vì thông tin liên quan đến trẻ em dưới 13 tuổi không nên được thu thập, Chúng tôi không cố ý phân phối thông tin cá nhân liên quan đến trẻ em dưới 13 tuổi nếu con bạn đã gửi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xóa thông tin đó. Khi chúng tôi biết thông tin do trẻ em nhập vào, chúng tôi sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu và khu vực lưu trữ của chúng tôi;

Thông tin khác KHÔNG được thu thập

Các dịch vụ của chúng tôi và việc bạn sử dụng Trang web không yêu cầu bạn tiết lộ, thu thập bất kỳ thông tin nào không được mô tả ở trên. Chúng tôi không yêu cầu, gạ gẫm hoặc có ý định thu thập bất kỳ thông tin nào và bạn không nên tiết lộ bất kỳ thông tin nào như vậy trên Trang web. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng thông tin đó do bạn tiết lộ, chúng tôi sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xóa thông tin đó; tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào liên quan đến việc tiết lộ thông tin đó.

SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP

Việc sử dụng và tiết lộ một số thông tin nhất định của chúng tôi khác nhau tùy theo loại thông tin được thu thập, bao gồm:

  • Thông tin phi cá nhân;
  • Thông tin cá nhân;

Cookie

Cookie là các bit dữ liệu nhỏ được lưu trong bộ nhớ cache hoặc được lưu trữ trên máy tính của bạn dựa trên hoạt động Internet. Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi tổng hợp hoạt động của từng cá nhân nhằm cải thiện Trang web và cung cấp các tính năng phù hợp với nhu cầu của bạn. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm địa chỉ IP, ngôn ngữ người dùng, hệ điều hành, loại trình duyệt, sự hiện diện / vắng mặt của các plug-in “flash”, độ phân giải màn hình, loại kết nối và thông tin xác định cookie. Tuy nhiên, không có thông tin người dùng nào khác nói chung được thu thập. Chúng tôi không sử dụng cookie để lấy bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để ngăn chặn điều này. Nếu bạn tắt cookie, khả năng sử dụng một số tính năng của Trang web của bạn có thể bị hạn chế.

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các trang liên kết

Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết trên Trang đến các trang khác mà bạn quan tâm; tuy nhiên, chúng tôi không xem xét hoặc xác nhận nội dung của các trang web này, và không chịu trách nhiệm về nội dung đó hoặc các chính sách bảo mật của các trang web mà Trang web của chúng tôi liên kết đến. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào cho các bên thứ ba đó, các quy tắc khác nhau về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn có thể được áp dụng. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của bên thứ ba đó trước khi cung cấp bất kỳ dữ liệu nào cho họ. Bạn nên liên hệ trực tiếp với các tổ chức này nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc họ sử dụng thông tin mà họ thu thập.

Văn bản được đề xuất:Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cố gắng duy trì bảo mật thông tin của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp thích hợp được thiết kế để bảo vệ hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trực tuyến. Do đó, chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền tải và bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy.

Sửa đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cần thiết để sửa đổi Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả người dùng bằng cách đăng một bản sửa đổi đối với Chính sách Bảo mật trên Trang web. Những sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực vào ngày chúng được đăng. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách quyền riêng tư để biết bất kỳ sửa đổi nào.

Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách này hoặc việc sử dụng thông tin của bạn, hoặc để sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ thông tin nào chúng tôi nhận được, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi, gặp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Văn bản được đề xuất:Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Văn bản được đề xuất:Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Bình luận

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.